شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ چشم‌زخم اولين درمان يک ذکر است، اگر ترسيدي که کسي (يا خودت) را چشم‌زخم بزني، بگو ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم، سه مرتبه.» توجه شود که ذکر اشاره شده در اين روايت کلمه «لا حول» را ندارد و درست اين است که دقيقاً مانند همين روايت ذکر خوانده شود.
Nikou
96/3/26
mp3 player شوکر
محمد حسين علــيــــپــــور
رتبه 0
0 برگزیده
30 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمد حسين علــيــــپــــور عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top